Assassin's Creed Rogue | 2015 | CODEX

Original Adı
IMDB Puanı
Yapım Yılı
Yapım Yeri
Yönetmen
Senarist
Film Turu Aksiyon
OyuncularAssassin's Creed serisi insanl?k tarihinde önce bir hikayeye ortas?ndan ba?layarak hayat?m?za girdi. ?lk oyunda Alamut Kalesi kitab?ndan bolca esinlenmi? bir Assassin tarikat? gördük. Altair adam olmay? ö?renirken evrenin s?rlar?n?n çok ufak parçalar?n? tatt?k. Assasin's Creed 2 ile birlikte Ezio'nun do?umundan itibaren yeni bir dünyay? ke?fettik. ?imdiye kadar hep iyi çocuklar Suikastç?larken Tap?nak ?övalyeleri (Templar) ac?mas?z pislik karakterler gibi gösterildi. Assassin's Creed evrenini çizgi romanlar kitaplar ve ek eserlerle takip ediyorsan?z hikayenin her yerini kurcalad?ysan?z Adem ile Havva ilk Suikastç?lard?. Bizden Önce Gelenler diye bilinen ?rk geli?mi? bir teknoloji ve refah içerisinde ya?arken insan ?rk? daha ma?aralar?ndan yeni ç?kmaya ba?lam??t?. Adem ve Havva'n?n düzenledi?i operasyonla ilk Cennet'in Parças? (Pieces of Eden) olan elmay? ele geçirmesi tarihi de?i?tirdi. Bizden Önce Gelenler insanlar?n potansiyelini gördü ve onlar? yan?na ald?. Ancak insanlar Bizden Önce Gelenlerâ€ââââ↚¬Å¡¬?¢in himayesi alt?ndayken fikir ayr?l???na dü?tüler. Kabil düzenin kaostan do?aca??na ve elman?n gücüyle mutlak kontrole ihtiyaçlar? oldu?una inan?yordu. Adem ve Havva ise kurtulu?un özgürlükte oldu?unu düzeni korumak gerekti?ini dü?ünüyordu.
Fragman2 dvd
AçıklamaMinimum Sistem Gereksinimleri ??letim Sistemi: Windows 7 SP1 or Windows 8/8.1 (64bit versions only) ??lemci: Intel Core2Quad Q6600 @ 2.4 GHz or AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHzH Haf?za: 2 GB RAM Ekran kart?: nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) or Intel HD4600 DirectX: Version 10 Hard disk: 12 GB bo?luk